3 روش برای قنداق کردن نوزاد

در این ویدئو روشهای قنداق کردن نوزاد، برای ماه های نخستین تولد نوزاد آموزش داده شده است.
که راجع به دانستن اطلاعاتی در مورد مزایا و خطرات قنداق کردن نوزاد میتوانید به آدرس https://b2n.ir/Swaddlingbaby
در فروشگاه اینترنتی لوازم سیسمونی کارینو کیدز به آدرس https://carinokids.com/ مراجعه کنید.