پکینگ گرید اسپلش برج خنک کننده

پکینگ گرید اسپلش (grid splash packing) یکی دیگری از انواع پکینگ برج خنک کننده یا کولینگ تاور به شمار می آید که به آن پکینگ شبکه ای نیز می گویند. https://dama-goostar.ir/fa/page/73/ پکینگ گرید اسپلش کاربرد بسیار زیادی در انواع برج خنک کننده پتروشیمی دارد و در شرایط خنک کاری آب های کثیف مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل پکینگ مدیا در برج خنک کننده به دلیل تشکیل شدن از ساختار صفحات مشبک تحت نام پکینگ شبکه ای نیز نامگذاری می گردد.