گپی دوستانه با قدیمی های لینکران

خوبه که گاهی سراغ با تجربه ها و قدیمی های مجموعه مون بریم و توی یک محیط دوستانه باهاشون گپی داشته باشیم. بخشی از این صحبت هارو به تصویر کشیدیم، اما سالها تجربه و خاطره در چند دقیقه قابل بیان نیست وما فقط خواستیم به همکارانمون بگیم ممنونیم از این همه سال خدمت خالصانه و دوستانه همراهی...

گروه صنعتی لینکران; تولید کننده و تامین کننده مصالح و تجهیزات نوین صنعت و ساختمان*
LINKRAN INDUSTRIAL GROUP
Producer and Supplier of Modern Industrial and Constructional Materials
???? info@linkran.com
???? www.linkran.com