آیا میدانید عرض گلیم فرش ها چقدر است ؟

خرید گلیم فرش های ماشینی عمدتا به صورت رولی صورت می گیرد که برخی از مردم به آن ها گلیم فرش های برشی هم می گویند
اما همین گلیم فرش های برشی مشخصا دارای طول و عرض هستند
به طور ثابت و مشخص طول گلیم فرش های ماشینی در حدود ۲۵ یا ۳۰ متر است
اما عرض گلیم فرش ها متفاوت اند
آدرس: اصفهان . اران و بیدگل . شهرک صنعتی سلیمان صباحی . بلوار اصلی کارگر . بعد از فرعی پنجم . نبش بلوار
شماره تماس : 09132634245 اقای مسجدی
09133324245 خانم بذرافشان