فیلادلفیا سونی سیکسرز - اوکلاهاما سیتی تاندر / ۲۸ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم فیلادلفیا سونی سیکسرز - اوکلاهاما سیتی تاندر / ۲۸ فوریه ۲۰۱۹