تمام آنچه که اختلال صادرات نفت ایران ممکن است بر سردنیا بیاورد.

دن اسمیت، مدیرعامل موسسه صلح استکهلم، معتقد است که قطع صادرات نفت ایران کشورهای زیادی را دچار بحران اقتصادی می کند و به همین دلیل آمریکا هرگز نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. چرا که این کشورها هیچ علاقه ای برای تجربه یک رکود اقتصادی دیگر ندارند. او می گوید ایران با خیال راحت مسیر خود را ادامه دهد.
منبع : تسنیم