چرا زنبورها، انسان را نیش می زنند؟ | سم قوی برای کشتن زنبور وحشی

زنبورها در صورتی که احساس خطر کنند، نیش می‌زنند. آن‌ها برای دفاع از خود، کلونی و یا غذایی که به دست آورده اند، هر چیزی که مانعشان شود را نیش می زنند. البته زنبورهای وحشی در برخی مواقع بسیار تهاجمی برخورد کرده و با توجه به اینکه چندین بار می توانند نیش بزنند، حشرات خطرناکی محسوب می شوند. برای در امان ماندن از این زنبورهای خطرناک با کارشناسان میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com