لباس خلبانی

در این ویدیو خلبان جنگنده لباس پرواز خلبانی خود را به همراه سایر تجهیزات پروازی از جمله لباس ضد فشار معرفی میکند. برای خرید انواع لباس خلبانی به سایت خلبان مشاور به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://khalabanemoshaver.ir/cat/pilot-dress/