استاد غفاری ، انقلابی بودن

انقلابی یعنی چی ؟
چه کسی انقلابی است ؟
اگر ما اسلام را میخواهیم ، قرآن را میخواهیم ، نمیتوانیم بی تفاوت باشیم به نظام مقدس جمهوری اسلامی