ابتذال افتتاحیه؛ مراسم‌ تشریفاتی برای پروژه‌های کم اهمیت

یکی از پروژه‌های جالب که از سوی مسؤولان رامسری در این شهرستان به بهره‌برداری رسید افتتاح دیوار سنگی حفاظتی بود، اتفاق جالب در این ماجرا بستن روبان روی دیوار بود.