دروغ جدید پیج parkshinhye_rohi و park_shinhye_angel را مشاهده کنید

اول بگم ویدیو کامل این برنامه مسخره را تنها منبع خوده دوشیزه،شین هه پارک گذاشته و دوم بعد این پیجهای فیک https://www.instagram.com/park_shinhye_angel و https://www.instagram.com/parkshinhye_rohi که هر دو ماله یک نفرند ببنید چه چاخان و دروغی را برای مردم نوشتند.جهت دیدن عکس بزرگ تر از این متن چاخان این دو پیج:
http://s9.picofile.com/file/8344311026/t12.jpg
و
http://s9.picofile.com/file/8344311042/t13.jpg