جنگنده قاهر ساخت ایران جنگنده نسل پنجم

جنگنده اف۳۱۳قاهر پیشرفته ترین جنگنده ایران باقابلیت های پیشرفته نسل پنجم این جنگنده قابلیت های رادار گریزی،سرعت فرا صوتی،هدایت پیشرفته،مانُوربالا،قابلیت پرواز در ارتفاع کم با سرعت بالا