تعداد هفت نفر در استان تهران به کرونای انگلیسی مبتلا شده‌اند

زالی: ۷ نفر در استان تهران به کرونای انگلیسی مبتلا شده‌اند