اعتیاد به بازی با موبایل درمان داره! - محمد منشی زاده

در این ویدیو محمد منشی زاده مدرس سواد رسانه ای و مهارت های زندگی با رسانه درباره اعتیاد به موبایل و بازی های کامپیوتری و دلیل اشتیاق کودکان و نوجوانان به آن ها صحبت می کند.
برای مشاهده ویدیوها و آموزش های بیشتر صفحه اینستاگرام زیر را دنبال کنید:
https://www.instagram.com/Monshizade_ir