پشت پرده لوگوهای معروف دنیا چیست ؟

اغلب ماها این روزها با لوگوهای معروف دنیا آشنا هستیم اما آیا میدانید چه داستانی در پس این لوگوها وجود دارد؟ یا به چه علتی طراحان این لوگو را طراحی کرده اند ؟