با هر طلوع میمیرم Each Dawn I Die 1939 دوبله کانال sekoens1@

با هر طلوع میمیرم
Each Dawn I Die 1939

کارگردان
William Keighley

بازیگران
James Cagney
George Raft
Jane Bryan
George Bancroft,

"فرانک راس" باوجود بیگناهی متهم شناخته شده و به زندان فرستاده می شود. در حالیکه دوستانش در روزنامه تلاش می کنند قاتل واقعی را پیدا کنند، او در زندان زندگی سختی را گذرانده و خوشبینی اش تبدیل به بدبینی می شود و...

دوبله فارسی