قویترین سم علف کش برنج، نوینو | Novino

علف کش نوینو (Novino)، نابود کننده عفل های هرز پهن برگ، نازک برگ و جگن ها در مزارع برنج است. این علف کش در مبارزه شیمیایی با علف های هرز در شالیزارها بهترین عملکرد را دارد. برای خرید این علف کش با ما تماس بگیرید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com