حقانی09380039391_سایبان بازویی کافه رستوران_سایبان چتری کناراستخر_سایبان جمع شونده تراس رستوران

شرکت سازه چادری غشا مجری و طراح زیباترین سایبانهای چادری درابعاد مشخص با قیمت و کیفیت مناسب میباشد و جهت استخر, تراس, روفگاردن, کافه, کافی شاپ, رستوران, باغ تالار, باغ رستوران, فودکورت, ... میباشد.