کودکانی که زیورآلات همراه دارند طعمه مناسبی برای سارقان هستند.

کودکانی که زیورآلات همراه دارند طعمه مناسبی برای سارقان هستند.