آموزش فتوشاپ در آموزشگاه عصرنخبگان - معرفی لایه ماسک در فتوشاپ

لایه ماسک در فتوشاپ چه کاربردی دارد. خانم زارعی مدرس دوره فتوشاپ فنی حرفه ای در این فیلم به معرفی لایه ماسک پرداخته است. این فیلم در آموزشگاه عصرنخبگان تهیه و منتشر شده است. برای مشاهده کامل فیلم های آموزش رایگان به نشانی زیر در سایت عصرنخبگان مراجعه نمایید.
"معرفی لایه ماسک در فتوشاپ"