بهترین مکان برای تخمگذاری پشه - سم ریشه کن کننده پشه

آب جمع شده در زیرگلدانی ها یکی از مناسبترین مکان های خانه برای تخمگذاری پشه ها است. با استفاده از پشه کش تضمینی میهن سم تابستانی بدون پشه را پشت سر بگذارید. تلفن: 09145562020 - 04432251817 | www.mihansam.com