فناوری که باید از آن ترسید! - Deep Fake

فناوری که باید از آن ترسید! - Deep Fake - تکنیکی در حوزه هوش مصنوعی به وجود آمده که احتمالا از این به بعد شما به چشمان خودتان هم اعتماد نخواهید کرد، با این فناوری امکان رخ دادن هر پیامد منفی وجود دارد! - https://eitaa.com/jame66 - https://Gap.im/jame