آموزش کاشت ناخن هلویی : مرحله چهارم : سوهان کشی - نیل آکادمی

اولین قدم از مرحله سوهان کشی از بین بردن ناهمواری های سطح ناخن با استفاده از سرسوهان الماسه مخروطی یا استوانه سرگرد می باشد. البته می توان گفت هر چقدر شما موادگذاری را صحیح، درست و صاف انجام داده باشید این مرحله کوتاه تر و یا حتی حذف می گردد.
"آموزش کاشت ناخن با هلویی"
"آموزش رایگان کاشت ناخن"
"نیل آکادمی"
تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲