اهنگ من دلمو زدم به دریا عشقم تک و تنهام عشقم

آهنگ من دلمو زدم به دریا عشقم تک و تنهام عشقم / آهنگ سهیل رحمانی آره / تو بیا پیشم بمون قدمت رو چشمم
من کسى ام که قدرتو میدونه پیش تو میمونه همه تو رو تنها میزارن آخرش دیوونه/ همه دنیامى اون که میخوامى حال من خوبه تا وقتى جلو چشمامی با توام آره این دلم داره
http://upahang.com/%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%87/