پاپ، کفش رهبران سودان جنوبی را بوسید تا با هم نجنگند!

پاپ فرانسیس عصر روز پنجشنبه، در دیدار با 'سالوا کی‌یر' رییس جمهور سودان جنوبی و معاونین وی در واتیکان، در حرکتی غیر منتظره کفش آنها را بوسید و از آنها خواست تا جنگ داخلی به پا نکنند.