خدمات تاتو با بهترین کیفیت در تهران | 09126130533

خدمات تخصصی تاتوی صورت و بدن و همچنین آموزش تاتو بدن و صورت زیر نظر استاتید بین المللی و پزشک متخصص به صورت تخصصی در آکادمی پریشا تاتو

هزینه خدمات تاتو صورت متناسب با مهارت فردی که این کار را انجام می دهد و همچنین کیفیت موارد استفاده شده تعیین می شود و حتما متغیر خواهد بود.