فایل پایان نامه: ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله کوله پشتی دو بعدی با قطعات مستطیلی شکل

متن کامل فایل پایان نامه رشته : مهندسی صنایع گرایش : مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی عنوان : ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله …
دانلود از لینک زیر:

[فایل پایان نامه: ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله کوله پشتی دو بعدی با قطعات مستطیلی شکل](https://77u.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a7/)