مهندس حمید مظفریان-مدیرکل امور اداری و پشتیبانی آب و فاضلاب کشور

اولین جشنواره مجازی پشتیبان آب در صنعت آب و فاضلاب کشور *‌ * *
ایده ها ، تجارب و مقالات علمی و استفاده از خرد جمعی ضمن ارتقاء بهبود بهره وری به ایجاد افزایش ظرفیت های بالقوه در صنعت آب و فاضلاب کشورکمک شایانی خواهد نمود