اوکلاهاما سیتی تاندر - هیوستون راکتس / ۹ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم اوکلاهاما سیتی تاندر - هیوستون راکتس / ۹ فوریه ۲۰۱۹