فیلم عزاداری خاص در یزد

عشق و ارادت به امام حسین (ع) هر دلی را به خود معطوف کرده است و هر جا نام و یادی از حسین باشد، بازار عاشقی رونق می‌گیرد.