معرفی غول های خوشمزه عطاویچ توسط سینا

غول های خوشمزه عطاویچ در چهار نوع
مانستر
مانستر پپر
مانستر چیزکراف
و مانستر کینگ
که از همبرگرهای دستی تولید شده و ساندویچ های حجیمی هستند که هیجان هر مخاطبی را برمی انگیزد.
با ورود به سایت عطاویچ در بخش سفارش اینترنتی می توانید این غذاهای خوشمزه را سفارش دهید.