برنج چینی؛ از مزرعه تا سفره

استان جیان شی واقع در جنوب شرقی چین یکی از مناطق تولید برنج در چین است. شهرستانی به نام شیو چوان دارای زیباترین مزارع مطبق و پلکانی است و در ماه سپتامبر با فرا رسیدن زمان برداشت محصولات، کشاورزان آن را جشن میگیرند. از سال 2018، جشنواره ای برای برداشت محصولات کشاورزی در چین تعیین شده است که ما با این تصاویر به همه کشاورزان پرتلاش احترام می گزاریم.