هزینه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 98

داوطلبان شرکت در آزمون دکتری رشته های علوم پزشکی 98 می بایست هزینه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 از طریق سایت سنجش پزشکی پرداخت نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی هزینه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 می پردازیم .