روحانی: ازامروز فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین را متوقف می‌کنیم

رئیس جمهور درباره اقدامات متقابل ایران در چارچوب برجام گفت: از امروز فروش اورانیوم غنی‌شده آب سنگین را با توجه با اختیارات و حقوق‌مان در برجام متوقف می‌کنیم.