سفر به مالدیو سرزمین رویایی جزیره ها

مالدیو کوچک‌ترین کشور در قاره آسیا است که پایتخت آن شهر زیبای ماله است. این جزیره بهشتی با 12 هزار جزیره شگفت‌انگیز مروارید فیروزه‌ای رنگ اقیانوس هند است.