قدم گذاشتن در مکتب اهل بیت (ع) از دوران کودکی

حسینیه دو کوهه میدان شهدای تهران چندی سالی است که برای کودکان کلاس مداحی برگزار می‌کند.
آموزش مداحی و اصول و فنون آن در این حسینیه تدریس می‌شود.