خرید اینترنت ارزان ایرانسل

????لینک های خرید بسته اینترنت همراه فرخ نت????


????بسته1گیگابایت????5000 تومان

https://Zarinp.al/251187

????بسته2گیگابایت????10000تومان

https://Zarinp.al/251188

????بسته3گیگابایت????12000تومان

https://Zarinp.al/251189

????بسته4گیگابایت???? 17000تومان

https://Zarinp.al/251190

???? بسته5گیگابایت ????20000تومان

https://Zarinp.al/251191


کانال فرخ نت:
@farokhnet