طرح توانمند سازی ارتش پهنه E چیتگر در سهام های 20 و 50 متری | دیار22

این شهرک مسکونی با هدف توانمند سازی کارکنان ارتش اجرا شده و در حال حاضر فرایند های مربوط به ساخت پهنه E در حال انجام می باشد. این پروژه بزرگ که با عنوان طرح توانمند سازی کارکنان ارتش در حال اجرا می باشد فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در منطقه 22 و بزرگترین شهرک مسکونی آن می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر از این طرح روی لینک زیر کلیک کنید
https://diyar22.com/%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-E-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1/