فیلم سینمایی شهر موشها

یک گربۀ سیاه که موش ها به آن «اسمشو نبر» می گفتند، به شهر موش ها حمله می ‎کند. بخاطر همین موش ها تصمیم می گیرند به یک شهر دیگر روند. قرار می شود پدرها و مادرها از راه سخت و کوتاه بروند تا شهر را آماده کنند ولی بچه ها با معلم و آشپزباشی راه طولانی تر را انتخاب می کنند.... www.ipvo.ir