حمله سریع - Blitz 2011

حمله سریع - Blitz 2011 - یک مامور پلیسِ ( Jason Statham ) سر سخت سعی دارد تا یک قاتل زنجیره ای را که تعداد زیادی از ماموران پلیس را به قتل رسانده پیدا کند و… - Gap.im/nama66