رییس جمهور: تیم‌ های ویژه برای نظارت کرونایی تشکیل شود

روحانی: تیم‌های ویژه نظارت کرونایی تشکیل شود