گل اول پرسپولیس به استقلال در دربی هنرمندان (شوت زیبای مقاره)

گل اول هنرمندان پرسپولیس به هنرمندان استقلال با شوت زیبای امیر مقاره