دارودسته های نیویورکی - Gangs Of New York 2002

سینمایی - دارودسته های نیویورکی - Gangs Of New York 2002 - سال 1840. در خلال جنگ های داخلی آمریكا، درگیری های خونین ، بین مهاجرین ایرلندی تبار و آمریكایی های بومی ، شهر نیویورك را به كوره ای داغ از جنگ و آشوب بدل كرده است . «بیل کاتینگ قصاب سر دسته آمریکاییها، حریف ایرلندی خود کشیش والن را که سردسته گروهی ایرلندی به نام خرگوشهای مرده است میکشد و آمریکاییها پیروز میشوند. بعد از گذشت شانزده سال پسر کشیش، آمستردام به نیویورک باز میگردد تا از بیل به خاطر مرگ پدرش انتقام بگیرد …- Gap.im/nama66