ایران سریع‌ ترین کشور دنیا در کاهش نرخ باروری

در یکی از جدیدترین آمارها اعلام شده ایران در تاریخ جهان سریع ‌ترین کاهش نرخ فرزندآوری به ازای هر زن را داشته است.