آیا دریافت واکسن کرونا محدودیتی برای تزریق واکسن آنفولانزا ایجاد می‌کند؟

دریافت واکسن کرونا و تزریق واکسن آنفولانزا