بارش اولین برف پاییزی در حرم مطهر امام رضا (ع)

بارش برف در مرقد مطهر امام هشتم، حضرت امام رضا (ع) رنگ و جلوه ای متفاوت برای مشهدی های حاضر در حرم پدید آورد.