تبدیل 2 میلیون باخت به 10 میلیون برد

انفجار رو دست کم نگیرید
میشه در زمان خیلی کم پول خیلی خوبی رو توی این کار درآورد
اما برای رسیدن به درآمد خوب لازمه تا نحوه تشخیص ضریب ها را یاد بگیرید و با کمی صبر و حوصله شروع به درآمدزایی میلیونی کنید