همه آنهایی که می‌خواهند بابک آزاد شود

تکه های یک پازل درحال جمع شدن است. هم زمان با این که یک محکوم به اعدام، وزیر نفت کشور راتهدید می کند در یک تقسیم کار هماهنگ، عده ای ساز استیضاح او را درمجلس کوک کرده اند، عده ای مضحکه راه انداختند که زنگنه با یک دستگاه کارتخوان در دفترش رشوه میلیاردی گرفته و در نهایت هم عقبه شان به استقبال آزادی زنجانی رفته اند!
این که زنجانی محکوم به اعدام است اما از داخل زندان کری می خواند وقلدری می کند اگرچه عجیب است اما جدید نیست چرا که او چند سال پیش هم از داخل زندان ایمیل وزارت نفت را هم کرده بود البته ظاهر امر این گونه بود. هیچ وقت کسی نفهمید او چگونه به این ایمیل ها دسترسی پیدا کرده یا فهمیدند اما رسانه ای نشد.
پشت همه این زنجیره عجیب که یک سرش در زندان سر دیگرش در مجلس و سرهای دیگرش در رسانه های وابسته به یک جریان خاص است تنها یک چیز نهفته است،منافع میلیاردی ناشی از دور زدن تحریم ها که نصیب یک عده می شد و حالا زنگنه جلو آن را گرفته است