کتابی که حافظه را قوی و فراموش را از بین می برد

آنچه در کتاب مغز متفکر می خوانید:
تکنیک‌های تقویت حافظه به همراه : بهبود تمرکز، اصول و روش‌های مطالعه صحیح، آشنایی با سیستم‌های مطالعاتی، راهکارهای بهبود خستگی چشمی، ترس و استرس تحصیلی، چگونگی رسیدن به اهداف، مدیریت زمان، مدیریت افکار و باورها. برای تهیه این کتاب به foghamoz.ir مراجعه شود

کتاب مغز متفکر بدون اغراق یکی از موثرترین و جدیدترین کتاب‌ها در زمینه یادگیری و یادآوری است که تلاش می‌کند مخاطب خود را در بحث قدرت مغز و ذهن به حد آستانه برساند.