نسل جدید پرده ها، کاملا برقی

نسل جدید پرده‌هایی که طراحی شده اند، کاملا برقی هستند و به راحتی باز و بسته می‌شوند.